Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AT442-30-141-L700

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AT442-30-141-L700
Vật liệu : Jwood(Scotch)+Ceramic baked finish black
-M6
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅8
-Trên cửa kính ∅12

AT442-30-141-L700

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: AT442-30-141-L700