Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AT422-10-103-L400/L600

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AT422-10-103-L400/L600
Vật liệu : Stainless steel hair line + Mirror polish
-M8
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅10
-Trên cửa kính ∅16

AT422-10-103-L400 AT422-10-103-L600

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: AT422-10-103-L400/L600