Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AT412-10-102-L400/L600/L800/L1200

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AT412-10-102-L400/L600/L800/L1200
Vật liệu : Stainless steel hair line
-M6
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅8
-Trên cửa kính ∅12

AT412-10-102-L400 AT412-10-102-L600 AT412-10-102-L800 AT412-10-102-L1200

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: AT412-10-102-L400/L600/L800/L1200