Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AT312-10-103-L447

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AT312-10-103-L447
Vật liệu : Stainless steel hair line + mirror polish
M6
Trên khung hoặc cửa phẳng ∅8
Trên cửa kính ∅12

AT312-10-103-L447

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: MODEL: AT312-10-103-L447