Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AG312-10-101-L447

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AG312-10-101-L447
Vật liệu : Stainless steel mirror polish
M6
Trên khung hoặc cửa phẳng ∅8
Trên cửa kính ∅12

AG312-10-101-L447

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: AG312-10-101-L447