Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AG303-10-102-L300

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AG303-10-102-L444/L300/L200/L149
Vật liệu : Stainless steel hair line
-M6
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅8
-Trên cửa kính ∅12

AG303-10-102-L149 AG303-10-102-L200 AG303-10-102-L300

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: AG303-10-102-L300