Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AG152-10-103-L460/L735

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AG152-10-103-L460/L735
Vật liệu : Stainless steel hair line + mirror polish
-M8
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅10
-Trên cửa kính ∅16

AG152-10-103-L460 AG152-10-103-L735

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: AG152-10-103-L460/L735