Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

AT342-10-103-L600/L452

HÃNG EXARMOS-JUNKEN , TAY NẮM CỬA CAO CẤP

Liên hệ

Sản phẩm được thiết kế & sản xuất bởi EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AT342-10-103-L600/L452
P573-L600
Vật liệu :Stainless steel hair line+Mirror polish
-M8
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅10
-Trên cửa kính ∅16

AT342-10-103-L452AT342-10-103-L600

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN , TAY NẮM CỬA CAO CẤP Mã sản phẩm: AT342-10-103-L600/L452