Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AT332-16-174-L600/L452

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AT332-16-174-L600/L452
Vật liệu : Stainless steel striped tube+mirror polish
-M8
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅10
-Trên cửa kính ∅16

AT332-16-174-L452 AT332-16-174-L600

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: AT332-16-174-L600/L452