Công ty TNHH thương mại thiết bị công nghiệp Thành Đức BẢO HÀNH ĐẾN 10 NĂM

Model: AT133-10-103-L250

HÃNG EXARMOS-JUNKEN

Liên hệ

Sản Phẩm được thiết kế & sản xuất bởi hãng EXARMOS-JUKEN, JAPAN

Model: AT133-10-103-L250
Vật liệu : Stainless steel hair line+ mirror polish
-M6
-Trên khung hoặc cửa phẳng ∅8

AT133-10-103-L250

Danh mục : HÃNG EXARMOS-JUNKEN Mã sản phẩm: MODEL: AT133-10-103-L250